Privacy Beleid

Privacybeleid, wat houdt dit in?

 Dit privacybeleid betreft de verwerking en omgang van de Ronde & Drubbel met persoonlijke gegevens,
geregistreerd via telefonisch of persoonlijk contact, e-mailverkeer, websitebezoek, contact via onze
webshop of social media.
 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

 Verworven gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor intern gebruik; om u op de hoogte te houden
van eventuele aanpassingen in het productassortiment, om onze diensten te verbeteren of voor marketingdoeleinden.
 

Doorgifte persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden nooit verkocht noch doorgegeven aan derden, tenzij in onderstaande situaties of indien
er een andere wettelijke verplichting is :
                         -    Indien facturen herhaaldelijk onbetaald blijven, ook na meermaals manen, heeft de Ronde & Drubbel 
                               het recht klantgegevens door te geven aan een incassobureau of andere financiële instelling.
                         -    In geval van schade worden persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende verzekeringsinstelling.
                         -    Persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de politiediensten, moest dit om één of andere reden vereist zijn.

  

Aanpassingen privacybeleid

Dit beleid kadert in de GDPR (General Data Protection Regulation) privacywetgeving die in voege ging in 2018.
Het beleid kan in de toekomst aangepast worden om te voldoen aan de Belgische wetgeving. U kan deze aanpassingen
steeds raadplegen. Indien wij geen schriftelijke klachten ontvangen binnen de 3 dagen na wijziging, verklaart u zich automatisch akkoord.
 
Wat zijn uw rechten?

                          -   Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking : Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden.
                               Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze.
                          -    Recht op inzage : Wij  informeren u graag over welke persoonsgegevens wij precies van  u bijhouden en wat we met die informatie doen.
                          -    Recht op correctie : Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren.
                                Indien bepaalde persoonsgegevens niet langer up-to-date zouden zijn, informeer ons dan.
                          -    Recht op bezwaar : U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing
                               doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze legitieme belangen.
                          -    Recht op het intrekken van uw toestemming : U heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven op onze mailingberichten. 
                                Ook kan u melden geen catalogus meer te wensen ontvangen.
 
 

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

 
Indien u niet akkoord gaat met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde
toezichthoudende autoriteit. Voor België kan dit via de website van de privacy commissie : https://www.privacycommission.be
 

Ontdek onze catalogus

Indien u graag onze catalogus wil ontvangen, gelieve hier het invulformulier volledig in te vullen en wij sturen u zo snel mogelijk onze catalogus toe.

Of klik hier en blader door onze digitale versie.